Conservatoir beslag: Wat is het en hoe werkt het?

Alles dat u moet weten over deze vorm van beslaglegging

Bij beslaglegging wordt er een onderscheidt gemaakt tussen conservatoir beslag en executoriaal beslag. Met beide vormen probeert een partij beslag te leggen op de bezittingen van een debiteur. In dit artikel richten wij ons op conservatoir beslag. Want wat is dit precies en hoe werkt het als u een vordering op een partij heeft?

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag is afgeleid van conserveren en bewaren. Als er nog geen proces gaande is kan u als eisende partij aan de rechter vragen om tijdelijk beslag te leggen op de bezittingen van een debiteur. Deze bewaring blijft actief totdat de rechter met een vonnis duidelijk maakt wat er met de bezittingen moet gebeuren.

Hoe werkt conservatoir beslag leggen?

Als u conservatoir beslag wilt leggen op bezittingen, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, dan heeft u eerst toestemming van een voorzieningsrechter nodig. Deze procedure valt onder het civiele recht waarbij een advocaat verplicht is. Zodra de rechter u toestemming geeft om conservatoir beslag te laten leggen, wordt direct op korte termijn bepaalt wanneer een procedure moet starten. Hieruit moet blijken of de beslaglegging op de debiteur terecht is.
Bij een vordering van minder dan € 25.000,- dient de procedure opgestart te worden bij de kantonrechter. Bedraagt de vordering meer dan € 25.000,-? Dan stapt u naar de civiele rechter. Zowel bij de kantonrechter als bij de civiele rechter heeft u twee mogelijkheden. Bij beiden is een uitgebreide procedure en spoedprocedure mogelijk.
Maar wat als u onterecht beslag heeft laten leggen op bezittingen van een debiteur? Het is dan goed mogelijk dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die het beslag veroorzaakt heeft. Laat u dus goed informeren door de incasso advocaten.

Het grote voordeel van conservatoir beslag

Het grote voordeel van conservatoir beslag is dat het een groot verrassingseffect heeft op degene die met het beslag geconfronteerd wordt. Er volgt namelijk vooraf geen waarschuwing waarop deze partij kan inspelen om zijn spullen veilig te stellen.

Leave a Reply